support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Hướng dẫn học sinh cũ nhập học lại MVA

Để thuận tiện cho các gia đình có con đã dừng học MVA và nay muốn quay trở lại học, MVA hướng dẫn gia đình thủ tục đơn giản như sau:

1. Gia đình gửi thư có tiêu đề: “Đề nghị nhập học lại”, trong đó có nêu:

  • Email đã từng đăng ký tài khoản nhập học với MVA.

Hoặc:

  • Mã gia đình (Family ID), mã học sinh (Student ID) trước đây (nếu còn nhớ).

Email tiếp nhận thư đề nghị nhập học lại:

To:      support@minhviet.org

Cc:     mvtroly1@minhviet.org

2. Đồng thời, gia đình tham gia vào Cửa hỗ trợ số 1 để nhận được trợ giúp từ Trường và CMHS trong quá trình làm quen lại với việc học MVA./.

Cập nhật ngày 18/2/2021.

Để lại bình luận