info@minhvietacademy.org Hotline: 0888817286 (từ 13h-21h30) Chat hỗ trợ trực tiếp

Tiểu học

Khối Tiểu học

Lớp Mẫu Giáo

Lớp Mẫu giáo học vào lúc 6.30 tối hàng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Mỗi buổi 45 phút.

Sách bài tập

Phụ huynh có thể tải và in các cuốn sách bài tập dưới đây cho học sinh sử dụng. Đây là các cuốn sách có bản quyền do www.education.com cấp cho trường Minh Việt. Đề nghị phụ huynh không chia sẻ sách.

1. Get Ready for Kindergarten Workbook (89 trang)
Đây là cuốn sách có chủ đề về mùa hè với các nội dung luyện tập từ vựng, toán, đọc hiểu và viết cho học sinh Mẫu giáo.

2. 30 Kindergarten Sight Words (33 trang)
Cuốn sách này bao gồm 30 từ vựng mà học sinh Mẫu giáo cần biết.

Lịch học tuần này

Link Zoom Thứ 2, 3, 4, 5, 6 vào học lúc 6.30 tối.

Lớp Một

Lớp Một học vào lúc 7.30 tối hàng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Mỗi buổi 45 phút.

Sách bài tập

Phụ huynh có thể tải và in các cuốn sách bài tập dưới đây cho học sinh sử dụng. Đây là các cuốn sách có bản quyền do www.education.com cấp cho trường Minh Việt. Đề nghị phụ huynh không chia sẻ sách.

1. Get Ready for First Grade Workbook (92 trang).
Đây là cuốn sách có chủ đề về mùa hè với các nội dung luyện tập từ vựng, toán, đọc hiểu và viết cho học sinh Lớp Một.

Lịch học tuần này

Link Zoom Thứ 2, 3, 4, 5, 6 vào học lúc 7.30 tối.

Lớp Hai

Lớp Hai học vào lúc 6.30 tối hàng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Mỗi buổi 45 phút.

Sách bài tập

Phụ huynh có thể tải và in các cuốn sách bài tập dưới đây cho học sinh sử dụng. Đây là các cuốn sách có bản quyền do www.education.com cấp cho trường Minh Việt. Đề nghị phụ huynh không chia sẻ sách.

1. Get Ready for Second Grade Workbook (90 trang)
Đây là cuốn sách có chủ đề về mùa hè với các nội dung luyện tập từ vựng, toán, đọc hiểu và viết cho học sinh Lớp Hai.

Lịch học tuần này

Link Zoom Thứ 2, 3, 4, 5, 6 vào học lúc 6.30 tối.

Lớp Ba

Lớp Ba học vào lúc 7.30 tối hàng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Mỗi buổi 45 phút.

Sách bài tập

Phụ huynh có thể tải và in các cuốn sách bài tập dưới đây cho học sinh sử dụng. Đây là các cuốn sách có bản quyền do www.education.com cấp cho trường Minh Việt. Đề nghị phụ huynh không chia sẻ sách.

1. Get Ready for Third Grade Workbook (106 trang)
Đây là cuốn sách có chủ đề về mùa hè với các nội dung luyện tập từ vựng, toán, đọc hiểu và viết cho học sinh Lớp Ba.

Lịch học tuần này

Link Zoom Thứ 2, 3, 4, 5, 6 vào học lúc 7.30 tối.

Dành cho lớp Mẫu giáo, Một, Hai và Ba

Công nghệ học tập

Hướng dẫn tải và sử dụng Zoom

Video hướng dẫn sử dụng

Chú ý

Để đường truyền lớp học được tốt và buổi học diễn ra xuôn sẽ, các bạn học sinh cần chú ý
– Tắt Camera khi tham gia học bằng Zoom
– Tắt Microphone và chỉ bật lên khi cô giáo cho phép
– Không chát lung tung trong giờ học khiến các bạn học khác mất tập trục
– Dùng tín hiệu giơ tay mỗi khi có câu hỏi và chờ cô giáo hoặc trợ giảng cho phép hỏi

Các trường hợp gây mất trật tự trong giờ học sẽ bị trợ giảng mời ra khỏi lớp học trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng https://www.education.com

Tải và đăng nhập vào Education.com

Sử dụng máy tính
1. Mở trang web https://www.education.com/games/play
2. Chọn “Sign In With Student Code.”
3. Điền Code riêng được cấp cho từng học sinh. Học sinh có thể tìm thấy Code cá nhân này trong SIS

Sử dụng apps
1. Tải app Education.com/Brainzy từ Apple hoặc Android store
2. Chọn “Sign In With Student Code.”
3. Điền Code riêng được cấp cho từng học sinh. Học sinh có thể tìm thấy Code cá nhân này trong SIS

Video hướng dẫn sử dụng

Chú ý

– Bài tập tương tác của Education.com sẽ được làm trong giờ học trực tuyến
– Học sinh cần làm theo hướng dẫn của giáo viên làm từng bài tập một
– Phần lớn các bài tập không có điểm số đúng sai mà chỉ có điểm số hoàn thành. Phần trăm hoàn thành các bài tập được giao sẽ được dùng để đánh giá chỉ số chăm chỉ. Học sinh cần hoàn thành hơn 65% của số bài tập được giao, hay chỉ số chăm chỉ trên 65 để được lên lớp

Hướng dẫn tải và sử dụng Brainpop Jr. dành riêng cho lớp Mẫu giáo đến lớp Ba

Tải và đăng nhập vào Brainpop Jr.

Cách 1: Mở trang Brainpop qua đường dẫn dưới đây

1. Mở trang web https://www.brainpop.com/ theo đường dẫn trong trang của MVA. Học sinh sẽ tự động login vào học liệu của trường
3. Lựa chọn BrainPop Jr. là chương trình dành riêng cho học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 3

Cách 2: Mở trang Brainpop.com có trong cổng SIS https://sis.minhvietacademy.org
1. Lựa chọn mục “Tài liệu” từ thanh công cụ bên trái
2. Lựa chọn “Brainpop.com” để tự động đăng nhập vào Brainpop
3. Lựa chọn BrainPop Jr. là chương trình dành riêng cho học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 3

Chú ý: Học sinh cần vào trang Brainpop qua trang chủ của MVA hoặc qua cổng thông tin SIS để được tự động đăng nhập vào tài khoản dành riêng cho học sinh của trường

Video hướng dẫn sử dụng

Chú ý

– Bài tập tương tác của Brainpop Jr. sẽ được làm trong giờ học trực tuyến
– Học sinh cần làm theo hướng dẫn của giáo viên làm từng bài tập một
– Các bài tập của Brainpop Jr. chỉ là để luyện tập và không tính điểm

Lớp Bốn

Lớp Bốn học vào lúc 6.30 tối hàng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Mỗi buổi 45 phút. Ngoài ra, học sinh lớp Bốn được tham dự lớp tiếng Anh bổ trợ miễn phí lúc 8.30 tối hàng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm.

Lớp Năm

Lớp Năm học vào lúc 7.30 tối hàng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Mỗi buổi 45 phút. Ngoài ra, học sinh lớp Năm được tham dự lớp tiếng Anh bổ trợ miễn phí lúc 8.30 tối hàng tuần từ Thứ Hai đến Thứ Năm. 

Dành cho lớp Bốn và Năm

Công nghệ học tập

Hướng dẫn tải và sử dụng Zoom

Video hướng dẫn sử dụng

Chú ý

Để đường truyền lớp học được tốt và buổi học diễn ra xuôn sẽ, các bạn học sinh cần chú ý
– Tắt Camera khi tham gia học bằng Zoom
– Tắt Microphone và chỉ bật lên khi cô giáo cho phép
– Không chát lung tung trong giờ học khiến các bạn học khác mất tập trục
– Dùng tín hiệu giơ tay mỗi khi có câu hỏi và chờ cô giáo hoặc trợ giảng cho phép hỏi

Các trường hợp gây mất trật tự trong giờ học sẽ bị trợ giảng mời ra khỏi lớp học trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng cổng học tập Canvas: https://minhviet.instructure.com

Đăng nhập vào cổng học tập Canvas của MVA

Sử dụng máy tính
1. Mở trang web https://minhviet.instructure.com
2. Điền username và password được cấp riêng trên SIS

Sử dụng apps
1. Tải app Canvas for students. Tìm kiếm tên trường Minh Viet Academy
2. Điền username và password được cấp riêng trên SIS

Video hướng dẫn sử dụng

Chú ý

– Bài tập tương tác của Brainpop sẽ được làm trong giờ học trực tuyến
– Học sinh cần làm theo hướng dẫn của giáo viên làm từng bài tập một
– Các bài tập của Brainpop chỉ là để luyện tập và không tính điểm

Hướng dẫn tải và sử dụng https://www.brainpop.com/ dành riêng cho học sinh từ lớp Bốn trở lên.

Tải và đăng nhập vào Brainpop.com

Cách 1: Mở trang Brainpop qua đường dẫn dưới đây

1. Mở trang web https://www.brainpop.com/ theo đường dẫn trong trang của MVA. Học sinh sẽ tự động login vào học liệu của trường

Cách 2: Mở trang Brainpop.com có trong cổng SIS https://sis.minhvietacademy.org
1. Lựa chọn mục “Tài liệu” từ thanh công cụ bên trái
2. Lựa chọn “Brainpop.com” để tự động đăng nhập vào Brainpop

Chú ý: Học sinh cần vào trang Brainpop qua trang chủ của MVA hoặc qua cổng thông tin SIS để được tự động đăng nhập vào tài khoản dành riêng cho học sinh của trường

Video hướng dẫn sử dụng

Chú ý

– Bài tập tương tác của Brainpop sẽ được làm trong giờ học trực tuyến
– Học sinh cần làm theo hướng dẫn của giáo viên làm từng bài tập một
– Các bài tập của Brainpop chỉ là để luyện tập và không tính điểm

Giáo viên Tiểu học

Phạm Tuấn Anh

Nhà sáng lập / Hiệu trưởng

Crista Fiorillo

Đồng hiệu trưởng