support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Quy trình tuyển sinh

1

Tạo tài khoản đăng ký tuyển sinh.

2

Điền các thông tin cá nhân cho phụ huynh và học sinh và lựa chọn lớp học phù hợp.

3

Đóng phí đăng ký $50 qua cổng thanh toán quốc tế. Gia đình có thể yêu cầu MVA hoàn lại khoản phí này trước khi khai giảng. Sau đó thì phí được trừ vào học phí tháng đầu tiên. Phí này sẽ không được hoàn lại nếu học sinh quyết định thôi học.  

4

MVA gửi thông báo nhập học đến cho phụ huynh và các thông tin về công nghệ học tập và phương pháp liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường.

5

Thanh toán phần còn lại của học phí qua cổng thanh toán quốc tế. Hạn hoàn học phí là một tháng sau khai giảng hoặc một tháng sau đóng tiền, cái nào muộn hơn thì chọn cái đó. Việc hoàn học phí chỉ một lần trong học kỳ 1

6

Phụ huynh và học sinh làm quen với môi trường học tập và các hoạt động học tập tại MVA.