support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Quy trình tuyển sinh

1

Tạo tài khoản đăng ký tuyển sinh vào bất kỳ lúc nào.

2

Điền các thông tin cá nhân cho phụ huynh và học sinh và lựa chọn lớp học phù hợp.

3

Đóng phí học thử không hoàn lại $25 qua cổng thanh toán quốc tế.

4

MVA gửi thông báo nhập học đến cho phụ huynh và các thông tin về công nghệ học tập và phương pháp liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường.

5

Trong vòng một tháng kể từ ngày học đầu tiên (thường bắt đầu tính từ thứ Hai đầu tuần), gia đình quyết định có cho con học tiếp với MVA không.

  1. Nếu MVA chưa phải là lựa chọn thích hợp, gia đình tự dừng học và MVA sẽ xóa bỏ các tài khoản học tập trường đã tạo ra cho gia đình.
  2. Nếu gia đình quyết định ở lại học tiếp, gia đình sẽ thanh toán hóa đơn cho học kỳ đang học.
  3. MVA thu học phí theo từng học kỳ.
    • Hóa đơn được tính theo bảng học phí của cấp lớp phù hợp.
    • Thời gian tính sẽ là từ lúc bắt đầu vào học thử tới cuối học kỳ hiện tại được làm tròn thành tháng một cách hợp lý, trừ đi $25 đã đóng.
    • Học phí đã thanh toán không được hoàn trả.
6

Phụ huynh và học sinh làm quen với môi trường học tập và các hoạt động học tập tại MVA.