info@minhvietacademy.org Hotline: 0888817286 (từ 13h-21h30) Chat hỗ trợ trực tiếp

Quy trình tuyển sinh

1

Tạo tài khoản đăng ký tuyển sinh.

2

Điền các thông tin cá nhân cho phụ huynh và học sinh và lựa chọn lớp học phù hợp.

3

Đóng phí đăng ký $50 qua cổng thanh toán quốc tế. Gia đình có thể yêu cầu MVA hoàn lại khoản phí này trước khi khai giảng (6/1 cho K-3, 1/6 cho 4-10). Sau đó thì phí được trừ vào học phí tháng đầu tiên. Phí này sẽ không được hoàn lại nếu học sinh quyết định thôi học.  

4

MVA gửi thông báo nhập học đến cho phụ huynh và các thông tin về công nghệ học tập và phương pháp liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường.

5

Thanh toán phần còn lại của học phí qua cổng thanh toán quốc tế. Phần này có thể được hoàn lại trong gần như suốt học kỳ đầu bất kỳ lúc nào phụ huynh có yêu cầu.

6

Phụ huynh và học sinh làm quen với môi trường học tập và các hoạt động học tập tại MVA.