support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Phụ huynh MVA

Phụ huynh MVA liên lạc với nhà trường qua các kênh sau:
  1. Hệ thống Thông tin Học sinh – Student Information System (cổng thông tin SIS): Gia đình được cấp thông tin vào cổng SIS ngay sau khi đăng ký nhập học với trường. Tại cổng thông tin SIS, phụ huynh có thể đăng ký nhập học cho một hoặc nhiều học sinh, đóng học phí, theo dõi tiến độ học tập của học sinh, liên hệ hỗ trợ, và quản lý các tài liệu giữa học sinh và nhà trường.
  2. Group Facebook (FB) dành riêng cho cha mẹ học sinh/người giám hộ: để tham dự Facebook này, phụ huynh cần cung cấp Facebook ID trên SIS. Thông qua FB phụ huynh có thể trao đổi với nhà trường và các phụ huynh khác các vấn đề liên quan đến học tập của học sinh.
  3. Phụ huynh hỏi đáp về quy trình tuyển sinh cũng như học tập tại MVA tại đây.