support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Tiến sỹ Khuất Thu Hồng

Tiến sỹ Khuất Thu Hồng

Tiến sỹ Khuất Thu Hồng là sáng lập viên và Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Hà Nội từ năm 2002. Bà Hồng có bằng cử nhân về tâm lý học từ Đại học Quốc gia Moskva (MGU) và tiến sỹ về xã hội học. Trước khi thành lập ISDS, bà Hồng làm việc cho UNDP với vai trò chuyện gia về giới và Viện Xã hội học, cơ quan nghiên cứu của chính phủ Việt Nam. Lĩnh vực chuyên môn của bà Hồng là giới, tình dục, và phát triển sự hòa nhập xã hội cho các nhóm dân số thiệt thòi bao gồm lao động di dân, người khuyết tật, người có HIV và các nhóm LGBTI.

Bà Hồng học tại MGU từ 1979-1984 và là Chuyên gia Nghiên cứu cho Hội đồng Dân số (1997-1998). Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (2005-2010). Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam (2011-2016). Bà được giải thưởng Lãnh Đạo của Úc (Australia Leadership Award) năm 2010. Giải Người Trí thức của Công chúng Châu Á (Asia Public Intellectual) của Nippon Foundation năm 2011. Bà là giảng viên thỉnh giảng của khoa Xã hội học trường KHXHNV Thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên biên tập cho một số tạp chí peer review. Bà cũng là chị mình từ 1997.

​Chị Hồng sẽ là thành viên Ban Cố vấn, đồng thời, tham gia cả Hội đồng Giáo dục của trường và giúp trường xây dựng các tiêu chí về Monitoring and Evaluation (Theo dõi và Đánh giá) để đánh giá kết quả vận hành của trường.