support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Đại sứ Ted Osius

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius được Tổng thống Obama bổ nhiệm và được Quốc hội chuẩn y trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cuối năm 2014. Ông đã góp phần tích cực củng cố quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ ba năm có rất nhiều trao đổi quan trọng. Đại sứ Ted Osius đã từng có một nhiệm kỳ ở Việt Nam thời 1997 và dành tình cảm yêu quý gắn bó cho Việt Nam như quê hương thứ hai.

Đại sứ Ted Osius là một người bạn của tôi từ 1997. Chúng tôi đã làm việc với nhau qua nhiều mốc son trong lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước: cùng đón Đại sứ đầu tiên Pete Peterson, cùng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Washington DC, và Tổng thống Obama tại Việt Nam. Đại sứ Ted Osius thực sự là một người bạn thân thiết, hết lòng với Việt Nam. Ông đã nhận lời làm Cố vấn cho trường Minh Việt từ trước khi ý tưởng về trường Minh Việt thành hình.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ted_Osius