support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Đại sứ Pete Peterson

Đại sứ Pete Peterson là một phi công và tù binh trong thời chiến tranh Việt Nam. Năm 1997 ông được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thuận bổ nhiệm làm Đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Kể từ khi hết nhiệm kỳ Đại sứ vào năm 2001, cựu Đại sứ và vợ là bà Vi Lê tiếp tục làm việc thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế quốc tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Úc. Hai ông bà hiện nay sống ở Úc và dành nhiều thời gian cho Tổ chức Cứu trợ Trẻ em TASC do ông bà đồng sáng lập và đi lại giữa Việt Nam – Úc – Mỹ.

Trường Minh Việt có vinh dự được Đại sứ Peterson viết một thư trả lời dài, cảm động để báo cho biết là ông đồng ý tham gia Ban Cố vấn của trường. Ông tin là trường sẽ giúp các học sinh Việt Nam hiểu và quý mến Hoa Kỳ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Pete_Peterson