support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Crista Fiorillo

Đồng hiệu trưởng

Cùng với Jenifer Gaulier, cô Crista Fiorillo – đồng hiệu trưởng – sẽ dẫn dắt các hoạt động về giảng dạy tại trường Minh Việt Academy. 

Cô Crista Fiorillo dành cả sự nghiệp của mình cho dịch vụ cộng đồng. Tại trường đại học, cô tham gia làm giám hộ tình nguyện – đại diện cho tiếng nói trẻ em trong hệ thống pháp luật. Cô là cử nhân Tâm lý học và thạc sỹ Quản lý giáo dục của trường Nam Florida.

Bên cạnh đó, cô Crista còn được cấp các chứng chỉ về Giáo dục đại cương cho học sinh tiểu học, Khoa học xã hội, Giáo dục đặc biệt, Sức khỏe và Giáo dục thể chất cho học sinh từ mẫu giáo đến trung học cũng như chứng chỉ về Quản lý giáo dục. Cô Crista có đam mê về công nghệ giáo dục và mong muốn sử dụng các ứng dụng của công nghệ vào việc dạy và học nhằm đem đến những trải nghiệm tốt hơn cho giáo viên và học sinh trên toàn thế giới.