support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Hội đồng giáo dục

Hội đồng Giáo dục MVA bao gồm các chuyên gia giáo dục (không nhất thiết là phụ huynh MVA) cùng các phụ huynh MVA có chức năng cố vấn và định hướng phương pháp, cách thức, chương trình giáo dục của trường. Thành viên HDGD có nhiệm kỳ 1 năm – riêng HDGD đầu tiên 2019-20 có nhiệm kỳ từ tháng 2/2019 tới tháng 7/2020. Khi kết thúc nhiệm kỳ, thành viên HDGD nhận quà cảm ơn của trường là $1,000 cho cả nhiệm kỳ. Hiện nay chúng tôi cần 20 thành viên cho Hội đồng. Sau này số thành viên có thể tăng lên 30.

Hình dung của chúng tôi về các thành viên của Hội đồng là những người có uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng giáo dục. Họ cũng là những người có đam mê, lo lắng, thành tích, kinh nghiệm cho và trong sự nghiệp giáo dục trẻ em. Họ có hiểu biết về các xu thế giáo dục thế giới, có tầm nhìn hướng ngoại, có viễn kiến, tin tưởng vào lợi ích của đầu tư vào giáo dục là đầu tư tốt nhất cho tương lai của trẻ em. Chúng tôi muốn Hội đồng có số thành viên cân bằng Nam và Nữ giới, Bắc – Trung – Nam, chuyên gia và phụ huynh. Nếu quý vị đang ở Việt Nam hàng ngày va chạm với đời sống hàng ngày cũng là điều đáng quý.