support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Học phí Minh Việt Academy 2020-2021

(Version 2: 03/26/2020)
Lớp   K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Học phí căn bản theo tháng ($) $ 50 50 50 50 80 80 110 120 130 135 140
Học phí căn bản theo năm ($) (A1) 12 tháng 600 600 600 600 960 960 1320 1440 1560 1620 1680
Học phí đã giảm theo năm   $/năm
Học phí 2019 (đã trừ 15%) (A2) $ 510 510 510 510 816 816 1122 1224 1326 1428 1479
Học phí 2020-2021 cho các gia đình đang học (A3) $ 450 450 450 450 600 600 840 960 1080 1080 1200
Học phí 2020-2021 cho các gia đình mới vào tháng 6/2020 (A4) $ 500 500 500 500 700 700 950 1100 1200 1200 1350
So sánh  
A3 vs A1 % -25 -25 -25 -25 -38 -38 -36 -33 -31 -33 -29
A3 vs A2 % -12 -12 -12 -12 -26 -26 -25 -22 -19 -24 -19
A4 vs A1 % -17 -17 -17 -17 -27 -27 -28 -24 -23 -26 -20
A4 vs A2 % -2 -2 -2 -2 -14 -14 -15 -10 -10 -16 -9
 
Ghi chú:

(a) Trong trường hợp dịch Coronavirus bùng phát khi xuất hoá đơn trước 15/4, học phí có thể giảm thấp hơn thêm 10% nữa.
(b) Các gia đình đóng học phí 6 tháng mỗi lần, không khuyến khích đóng trước cả năm.
(c) Hạn hoàn học phí là một tháng sau khai giảng hoặc một tháng sau đóng tiền, cái nào muộn hơn thì chọn cái đó. Việc hoàn học phí chỉ một lần trong học kỳ 1.
(d) Sẽ chỉ còn các khoản giảm học phí như sau:
1) Học sinh giỏi
2) Cho vùng miền
Bỏ giảm học phí nhiều con. Tất cả các khoản giảm trừ hoá đơn kỳ 2.
(e) Thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng +2%.
(f) Tất cả các học sinh lớp 3 – 9 lên lớp mới vào ngày 1/6 trừ phi có yêu cầu khác từ phía gia đình hay trường.
(g) Và các sửa đổi bổ sung khác có thể có sau khi MVA tham vấn với phụ huynh.