info@minhvietacademy.org Hotline: 0888817286 (từ 13h-21h30) Chat hỗ trợ trực tiếp

Tiểu học

Chương trình Tiểu học bao gồm lớp Mẫu Giáo, lớp Một, lớp Hai, lớp Ba, lớp Bốn và lớp Năm.

Trung học cơ sở

Chương trình Trung học cơ sở bao gồm lớp Sáu, lớp Bảy và lớp Tám.

Trung học phổ thông

Chương trình Trung học phổ thông bao gồm lớp Chín, lớp Mười, lớp Mười Một, và lớp Mười Hai.

Công nghệ học tập

Các hoạt động học tập trực tuyến của MVA dựa trên sự tích hợp của nhiều nền tảng công nghệ.

Phòng học trực tuyến Zoom

 

Các công nghệ khác

Ngoài phòng học trực tuyến Zoom, mỗi khối học có sử dụng những nền tảng công nghệ riêng biệt phù hợp với từng lứa tuổi. Các công nghệ này giúp cho học sinh tương tác với bài học một cách hiệu quả và Phụ huynh và học sinh có thể xem chi tiết tại từng khối học.

Tin thư

Tin thư hàng tuần từ Ban Giám Hiệu nhà trường.

Read More

Chương trình bổ trợ

Chương trình bổ trợ gồm các khoá học cuối tuần nhằm hỗ trợ học sinh các kỹ năng như quản lý tài chính, viết luận, luyện thi SAT.

Read More

Hoạt động ngoại khoá

Hoạt động ngoại khoá giúp cho học sinh MVA giao lưu và làm việc theo nhóm ngoài giờ học. Hai nhóm phổ biến nhất là nhóm Y Sinh và nhóm Cùng Nhau Học Lịch Sử.

Read More

Lịch học hàng tuần

Bảng điểm

Tài khoản học tập cá nhân