info@minhvietacademy.org Hotline: 0888817286 (từ 13h-21h30) Chat hỗ trợ trực tiếp

Học sinh MVA (sau login)

Phần 1. Học sinh K-3

– Lịch học

– Điểm số

– Hướng dẫn học tập trên education.com/games/play

Phần 2. Học sinh 4-9

– Lịch học

– Điểm số

– Hướng dẫn học tập trên Canvas

Phần 3. Các hoạt động học tập ngoại khoá

– Hoạt động ngoại khoá

– Nhóm học tập

– Google workspace

Phần 4. Các câu hỏi phổ biến

– MVA dùng công nghệ học tập nào?

– Làm thế nào để xem lịch học?

– Không vào phòng học Zoom được thì xử lý thế nào?

– Đăng nhập vào cổng học tập thế nào?

– Làm thế nào để xem lịch học?

– Làm thế nào để xem nội dung khoá học?

– Làm thế nào để tham dự buổi học trực tuyến?

– Không vào phòng học Zoom được thì xử lý thế nào?

– Những lỗi Zoom thường gặp là những lỗi nào?

– Làm thế nào để xem videos bài học cũ?

– Làm thế nào để liên hệ với giáo viên?

– Gặp trục trặc khi sử dụng cổng học tập thì liên hệ hỗ trợ thế nào?

Phần 5. Liên hệ hỗ trợ