support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Ban quản lý

Ban Quản lý Dự án trường Minh Việt được chia thành hai nhóm: Nhóm Xây dựng Chương trình Giáo dục và Nhóm Xây dựng Quan hệ với Phụ huynh và Học sinh.

  • Nhóm Xây dựng Chương trình Giáo dục chịu trách nhiệm chính soạn chương trình giảng dạy cho các cấp lớp của trường chi tiết tới từng tiết học.

  • Nhóm Xây dựng Quan hệ với Phụ huynh và Học sinh có trách nhiệm thuyết phục các học sinh và phụ huynh tham gia vào chương trình giảng dạy của MVA. Nhóm cũng điều phối quan hệ của MVA với Ban Cố vấn và Hội đồng Giáo dục cũng như quan hệ công chúng nói chung.

Phạm Tuấn Anh

Nhà sáng lập / Hiệu trưởng

Anh Phạm Tuấn Anh, thường được biết đến với nickname từ thời thơ ấu “Gấu”, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo tại Hà Nội và từng tham gia giảng dạy trong nhiều chương trình khác nhau, do đó, anh Gấu có tình yêu lớn dành cho giáo dục.

Chi tiết

Tiến sỹ Ngọc Võ

Tiến sĩ Ngọc Võ là chuyên viên thiết kế giáo trình qua mạng tại eCampus của hệ thống trường Đại học bang Georgia. Ngọc tốt nghiệp khoa sư phạm của Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia, Hà Nội, làm luận án thạc sĩ về thiết kế dạy học ở đại học Missouri-Columbia, và chuyển sang làm luận án tiến sĩ về môi trường giáo dục.

Chi tiết