support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)

Ban cố vấn

Ban Cố vấn của trường Minh Việt đóng vai trò kim chỉ nam – cố vấn, giám sát, kiểm tra các hoạt động của trường cũng như giúp trường xác định đường hướng phát triển sau này. Ban Cố vấn sẽ bắt đầu với 5 thành viên, dự định sẽ mở rộng lên 7 người một thời gian sau khi trường bắt đầu hoạt động.

Đại sứ Pete Peterson

Đại sứ Pete Peterson là một phi công và tù binh trong thời chiến tranh Việt Nam. Năm 1997 ông được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thuận bổ nhiệm làm Đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Kể từ khi hết nhiệm kỳ Đại sứ vào năm 2001, cựu Đại sứ và vợ là bà Vi Lê tiếp tục làm việc thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế quốc tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Úc.

Chi tiết

Đại sứ Ted Osius

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius được Tổng thống Obama bổ nhiệm và được Quốc hội chuẩn y trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cuối năm 2014. Ông đã góp phần tích cực củng cố quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ ba năm có rất nhiều trao đổi quan trọng. Đại sứ Ted Osius đã từng có một nhiệm kỳ ở Việt Nam thời 1997 và dành tình cảm yêu quý gắn bó cho Việt Nam như quê hương thứ hai.

Chi tiết

Đại biện Desaix Anderson

Tháng 8/1995, Cựu Ngoại trưởng Warren Christopher đã tham gia lễ khai trương Văn phòng Liên lạc Hoa Kỳ tại Hà Nội, mở ra một chương mới trong quan hệ ngoại giao hai nước thời hậu chiến. Người được cử đứng đầu văn phòng này là Đại biện Desaix Anderson.

Chi tiết