support@minhviet.org Hotline: 0886 023 235 (Vinaphone) | 0378 240 235 (Viettel)
Tháng Tám 6, 2019

Day

Sau buổi đầu tiên trải nghiệm ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia của nhóm bạn MVA: - Mẹ: Hôm nay đi Bảo tàng Lịch sử thế nào con? - Con: Vui, vui, vui... Chưa bao giờ con học lịch sử vui thế mẹ ạ, học trong sách chán òm.
Read More